Nastavnici

Nastavnici


Predstojnik Katedre za restauriranje umjetnina: Izv.prof.mr.art. Zvjezdana Jembrih

.

Izv.prof.mr.art. Andrej ARANICKI

Izv.prof.mr.art. Suzana DAMIANI

Izv.prof.mr.art. Zvjezdana JEMBRIH

Izv.prof.art. Alen NOVOSELEC

Izv.prof.mr.art. Tamara UKRAINČIK

Doc.art. Neva POLOŠKI

As. Barbara HORVAT KAVAZOVIĆ