Nastavnici

Predstojnica Katedre za teoretske predmete: red.prof.dr.sc. Vera Turković

.

Red.prof.dr.sc. Vera TURKOVIĆ

Izv.prof.dr.sc. Leonida KOVAČ

Doc.dr.art. Lucija KONDA LABAŠ

Doc.dr.sc. Ivana KESER BATTISTA

Doc.art. Sonja VUK

Doc.dr.sc. Josip ZANKI

V.as.dr.sc. Enes QUIEN

Mr.sc. Krunoslav KAMENOV, v. pred.

Tajana VRHOVEC-ŠKALAMERA, pred.