Javni natječaj za postavljanje samouslužnih aparata 2018

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samouslužnih aparata. Link na PDF dokument Upit za dostavu ponude za naknadu za automate za tople napitke i automate za prodaju hrane i sokova na Akademiji likovnih umjetnosti, adrese: Ilica 85, Jabukovac 10 i Zamenhofova 14. Link na PDF dokument 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 4/18 – audiovizualna oprema

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: audiovizualna oprema, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Poziv na dostavu ponude: audiovizualna oprema  Tehnička specifikacija Ponudbeni troškovnik Ponudbeni list Objavljeno 14. studenog 2018. 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 3/18 – računalna oprema

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: računala i računalna oprema, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Poziv na dostavu ponude: računala i računalna oprema  Tehnička specifikacija Ponudbeni troškovnik Ponudbeni list Objavljeno 14. studenog 2018. 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 2/18 – toneri i tinte i ostali potrošni materijal

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: toneri i tinte i ostali potrošni materijal, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Link na cjeloviti tekst poziva (PDF) 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 4/17 - Kotlovnica

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Link na cjeloviti tekst poziva (PDF) 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 3/17 - Stolarija

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je nabavu za predmet nabave: izrada vanjske stolarije, prozora i vanjske stijene prema evidencijskom broju, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Link na cjeloviti tekst poziva (PDF) Prilog (DOC) 

Više...

Poziv na dostavu ponude br. 1/17 - Materijal za nastavu

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je nabavu za predmet nabave: materijal za nastavu prema evidencijskom broju, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.   Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Link na cjeloviti tekst... 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 7/16. - Računalna oprema

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave računala, uz suglasnost dekana. Predmet nabave: Računalna oprema Sredstva su osigurana iz proračuna ZUID – Znanstveno umjetnički projekt MZOS-a. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00kn bez PDV-a  (tzv. bagatelnu nabavu) Akademija likovnih umjetnosti... 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 6/16. - Izrada geotehničkih istražnih radova i projekta zaštite građevinske jame

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave izrade geotehničkih istražnih radova i projekta zaštite građevinske jame, uz suglasnost dekana. Predmet nabave: Izrada geotehničkih istražnih radova i projekta zaštite građevinske jame Sredstva su osigurana u financijskom planu za 2016. godinu Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana... 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 5/16. – izrada geodetskog projekta

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave izrade geodetskog projekta, uz suglasnost dekana. Predmet nabave: Izrada geodetskog projekta Sredstva su osigurana u financijskom planu za 2016. godinu Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a  (tzv. bagatelnu nabavu) Akademija likovnih umjetnosti... 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 4/16. - Nabava računalne opreme

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave računala, uz suglasnost dekana, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Predmet nabave: RAČUNALNA OPREMA Sukladno troškovniku iz Priloga 2. Ovog Poziva. Sredstva su osigurana iz proračuna ZUID – Znanstveno umjetnički projekt MZOS-a. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju... 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 3/2016. - Materijal za nastavu

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokreće postupak nabave nastavnog materijala evidencijski broj BN-3/2016 uz suglasnost dekana, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi sredstva su osigurana u planu nabave. Molimo Vas ponudu za: Predmet nabave: Materijal za nastavu, sukladno troškovniku u prilogu. Link na cjeloviti tekst poziva (PDF) Troškovnik (XLS) 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 2/16. – nabava računalne opreme

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, OIB: 95847257607, pokrenula je postupak  nabave računalne opreme (robe) evidencijski broj BN-2/2016 uz suglasnost dekana, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi sredstva su osigurana u planu nabave, molimo Vas ponudu za nabavu računalne opreme, sukladno troškovniku u prilogu. Link na cjeloviti tekst Poziva (PDF) Troškovnik (DOCX) 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 1/16. - Sistematski pregled

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, OIB: 95847257607 pokrenula je postupak  za sistematski pregled zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, prema specifikaciji (popis usluga sistematskog pregleda) koja se nalazi u prilogu ovog poziva. Link na cjeloviti tekst Poziva (PDF) Prilog – popis usluga sistematskog pregleda (PDF) 

Više...

Poziv za dostavu ponude br. 4/15 - Kupnja računalne opreme

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, pokrenula je postupak  nabave kompjutera (robe) uz suglasnost dekana,  po predmetu nabave (tzv. bagatelna nabava),  sredstva su osigurana u planu nabave. Link na kompletan natječaj.  

Više...

Javni natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata, koji je objavljen 01. listopada 2015. godine. Link na PDF dokument AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU objavljuje novi javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata. Link na PDF dokument Upit za dostavu ponude za naknadu za automate za tople napitke i automate za prodaju hrane i sokova. Link na PDF... 

Više...

Materijal za nastavu

Poziv za dostavu ponude br. 1 - Materijal za nastavu Link na PDF dokument 

Više...

3d software i računala

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, raspisuje poziv za nabavu 3D softvera i računala za potrebe istraživanja i primjene u suvremenoj grafičkoj umjetničkoj praksi, a u svrhu postupka nabave roba vrijednosti do 85.000,00 kn, za predmet nabave (tzv. bagatelna nabava) u 2014.godini. Molimo Vas ponudu s jediničnim cijenama za zadane komponente u privitku troškovnika bez pdv-a. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BR. 1/14 Link na PDF dokument PONUDBENI LIST za nabavu 3D... 

Više...

Usluge tiskanja

Poziv za dostavu ponude br. 10/13 za usluge tiskanja Link na PDF dokument 

Više...