Maja Rožman u žiriju NEU NOW programa

Maja Rožman, asistentica na Grafičkom odsjeku ALU, izabrana je za članicu žirija međunarodnog izložbenog programa NEU NOW 2017 u kategoriji "Visual Arts".

Izložbeni program NEU NOW odvija se u organizaciji vodeće europske udruge institucija visokog umjetničkog obrazovanja - ELIA [European League of Institutes of the Arts]. Svrha programa je omogućiti nadolazećoj generaciji mladih umjetnika prvi iskorak na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Okosnicu programa predstavlja završna izložba u Amsterdamu, u prostoru Westergasfebriek, u razdoblju do 14. do 17. rujna 2017. Na izložbi će biti predstavljeni radovi diplomanata institucija sudionica programa u kategorijama "Design / Architecture", "Film / Animation", "Music / Sound", "Theatre / Dance" i "Visual Arts". Uz završnu izložbu, radovi sudionika programa biti će predstavljeni i on line na službenim stranicama NEU NOW programa.