Radionica iz Programa+

„Erasmus+ - kako se prijaviti za mobilnost u svrhu studijskog boravka“

U sklopu ciklusa radionica za studente pod nazivom „program+ - kako razviti akademske i profesionalne vještine“, 13. ožujka 2017. je u maloj predavaonici ALU održana radionica „Erasmus+ - kako se prijaviti za mobilnost u svrhu studijskog boravka“. Radionicu je vodio Filip Matović iz Ureda za međunarodnu suradnju ALU, a sudjelovalo je 19 studenata ALU. Studenti su stekli uvid u postupak prijave na Natječaj za mobilnost u svrhu Erasmus+ studijskog boravka u akademskoj godini 2017./2018. (prijava u on line sustavu, popis natječajne dokumentacije, predaja natječajne dokumentacije), objašnjen je postupak rangiranja kandidata prijavljenih na natječaj, te su dani odgovori na upite studenata vezane za sudjelovanje u natječaju.