Marcel Bačić – predavanje u DPUH

Harmonija i simetrija - Muzičke mjere u likovnim umjetnostima

Predavanje u srijedu, 29. ožujka 2017. u 18:30 sati; DPUH, Preradovićeva 44.

Potkraj 19. stoljeća engleski je estet Walter Pater smatrao da sve umjetnosti teže prema muzičkom stanju. Zaklju­čio je to pred Giorgioneovim slikama na kojima su teme uzmakle pred ugođajem – a ugođaj je muzički pojam! Nicolas Poussin, za kojeg je slikarstvo bilo poput muzike, slikao je u različitim tonalitetima. Za Johannesa Keplera u različitim su tonalitetima kružili planeti, sugerirajući sklad koji je mišlju, računom i slikom nadomještao svoju nečuj­nost. I sv. Augustin pisao je o muzici bez prosudbe sluha. Uoči sveopćeg muzičkog stanja zanijemjelu je muziku reprezentirala arhitektura – podsjećajući da su zidine Tebe sa sedmerim vratima bile utvrđene Amfionovom svirkom na dobro ugođenoj liri sa sedam žica.

Marcel Bačić, rođen je 1948. godine u Zagrebu, akademski slikar i glazbenik, teoretičar, likovni i glazbeni kritičar.  Nakon gimnazije i srednje muzičke škole završio je Akademiju likovnih umjetnosti i Muzičku akademiju u Zagrebu. Redoviti je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i predsjednik Hrvat­skog glazbenog zavoda. Uz brojne znanstvene radove, studije, eseje, javna predavanja i radijske emisije te prijevode, napisao je i priredio desetak knjiga i brošura.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, www.dpuh.hr