Program “Živjeti zdravo” – poziv studentima

Poziv zainteresiranim studentima na sudjelovanje u nacionalnom programu Živjeti zdravo 

Nacionalni program Živjeti zdravo program je promicanja zdravlja koji se provodi u svim županijama RH. Za financiranje aktivnosti odobrena su sredstva iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020, za provedbu aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. Aktivnosti programa „Živjeti zdravo“ usmjerene su na poboljšanje zdravlja cijele populacije kroz implementaciju u lokalnoj zajednici informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života: pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, smanjenju prekomjerne tjelesne mase, prevenciji debljine, promicanju spolnog/reproduktivnog i mentalnog zdravlja te smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu projektne aktivnosti programa „Živjeti zdravo“ utječu na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne.

Zbog sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet komponenata:

1. Zdravstveno obrazovanje

2. Zdravlje i tjelesna aktivnost

3. Zdravlje i prehrana

4. Zdravlje i radno mjesto

5. Zdravlje i okoliš

U okviru komponente „Zdravlje i okoliš“ provodi se aktivnost „Volonteri u parku“ koja za cilj ima organizaciju slobodnog vremena djeci i obiteljima unutar sigurnog okoliša u sklopu kojeg se usvajaju i provede zdrave životne navike, potiče socijalna osviještenost, radi na socijalnoj integraciji djece s teškoćama i međugeneracijskoj solidarnosti.

Kao jedna od previđenih aktivnosti je uređivanje jednog oglednog parka po županiji.

U tu svrhu ostvarena je suradnja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 7 studija Sveučilišta u Zagrebu (medicina, kineziološki, studij dizajna, arhitektura, FSB, agronomija, ERF), te se prema tipskih parkovima u Gradu Zagrebu izrađuju opće smjernice koje će se moći koristiti u svim ostalim županijama u RH, ali i idejni nacrti za 5 određenih parkova u Zagrebu. 

U početnim koracima uviđena je potreba da se uključe i dodatni fakulteti i ovim putem pozivamo zainteresirane studente da se uključe u izradu smjernica za unaprjeđenje parkova i parkovnih aktivnosti. 

Kako bi se upoznali s projektom pozivamo sve zainteresirane studente da nam se pridruže na sastanku 25. 4. 2017. u 17:00 na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, dvorana „B“