Upisi studenata u ak. god. 2017./ 2018.

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG   studija u ak. godinu 2017./2018.

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA TE STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odlukama Senata Sveučilišta od 15. studenoga 2016., 14. veljače 2017., 14. ožujka 2017. (Odluka o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. i dopune Odluke) te 14. ožujka 2017. i 11. travnja 2017. (Odluka o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. i Odluka o izmjeni Odluke o upisnim kvotama) Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst Natječaja (Link na PDF)

S web stranice: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-preddiplomskih-integriranih-preddiplomskih-i-diplomskih-t-2/