Umjetnička akcija „Kolektiv hoda“

Umjetnice Maja Rožman i Tanja Dabo iz Zagreba, te Letricija Linardić iz Rijeke održale su umjetničku akciju „Kolektiv hoda“, 11.05.2017. na otoku Lošinju, u organizaciji Lošinjskog muzeja.

Lošinjski muzej i Kolektiv 110 – 502 (umjetnice Tanja Dabo, Letricija Linardić i Maja Rožman) sudjelovale su u cjelodnevnoj umjetničkoj akciji Kolektiv hoda, hodanje Osoršćicom od Nerezina do Osora. Akcija  se održala u četvrtak, 11. 5. 2017. godine i trajala je oko 5 sati. .… Autorice su cijeli proces bilježile raznim postupcima (audio, video, bilješke, crteži…), što će rezultirati umjetničkom knjigom istog naziva, Kolektiv hoda, koja će biti predstavljena u sklopu navedenog projekta.

Više vidjeti na: http://www.muzej.losinj.hr/dogadjanja/umjetnicka-akcija-kolektiv-hoda