Izložba „Polazište“ 

Tanja Dabo, Letricija Linardić i Maja Rožman

Otvorenje u petak, 26. 5. 2017. u 20 sati -  HDLU Istre, Galeriji LIKA, Istarska 30. Pula.

Trajanje izložbe: 26. 5. - 12 6. 2017.

Više vidjeti na: http://hdluistre.hr/tanja-dabo-letricija-linardic-maja-rozman-polaziste/

POZIVNICA (Link na JPEG)