Raspored prijamnih ispita na ALU za 2017./18.

Raspored prijamnih ispita na ALU za ak. god. 2017./18.

Odsjek za SLIKARSTVO - Ilica 85 (Link na PDF)

Odsjek za KIPARSTVO - Ilica 85 (Link na PDF)

Odsjek za GRAFIKU - Ilica 85 (Link na PDF)

OKIRU - Zamenhofova 14 (Link na PDF)

Nastavnički odsjek- Jabukovac 10 (Link na PDF)

OZAFIN (AFNM) - Jabukovac 10 (Link na PDF)