Postavljanje skulpture Ivana Fijolića

U petak, 6.10. 2017. u 19 sati ispred Galerije 3,14, u Martićevoj 31a, postavit će se skulptura - fontana Ivana Fijolića Dvije palme na otoku sreće, nagrađena na prošlome Trijenalu hrvatskoga kiparstva 2015.

Skulptura predstavlja Ratka Petrića, čiji je odlazak prikazan kao otkriće vode na Marsu. Ona je simbol bijega od svijeta i njegovih sputavanja. Fijolić ga je portretirao u čast njegova kiparskoga života i svega što je učinio za hrvatsko kiparstvo i kulturu. Voda koju je Petrić pronašao na Marsu simbolizira novi život, odnosno novi kreativni potencijal i izvorište nove stvaralačke energije. Nedugo po dovršenju skulpture NASA je potvrdila da je čovjek pronašao vodu na Marsu, te samim time i potencijalni život.

Postavljanjem ove skulpture Galerija 3,14 nastavlja svoje projekte umjetničke artikulacije prostora Martićeve, započet postavljanjem skulpture Monstranca Nevena Bilića, u sklopu Design districta Zagreb 2017.