Rezultati razred. postupka za dipl. studije

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA za UPIS u I. godinu DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA u akad. god. 2017./2018. po ODSJECIMA su sljedeći:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF) 

OZAFIN – AF (Link na PDF)

OZAFIN – NM (Link na PDF)