Promocija 7. priručnika o restauriranju IIC-a

U organizaciji IIC - međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela - hrvatske grupe u subotu, 30. 9. 2017. održano je predstavljanje 7. priručnika o restauriranju in situ, na dva vrijedna objekata kulturne baštine u Hrvatskom zagorju:

1. dio programa  sadržao je predavanje u kapeli sv. Jakoba na Očuri. Predavanje i vodstvo ovim značajnim sakralnim objektom održala je izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih, dugogodišnja  voditeljica programa istraživačkih i konzervatorsko-restauratorskih radova na preostalom drvenom inventaru u kapeli sv. Jakoba na Očuri. Taj program u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom i Ministarstvom kulture RH provodi se u okviru nastave, restauratorske prakse i diplomskih radova studenata OKIRU:

2. dio programa - predavanje u najznačajnijem sakralnom objektu iz rzdoblja baroka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj - u župnoj crkvi Marije Snježne i u romaničko-gotičkoj kapeli sv. Jurja u Belcu održala je mag. art. Ivana Sambolić, bivša studentica OKIRU, sadašnja djelatnica Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu.

Uz studente i biše studente OKIRU u ovom događanju sudjelovali su članovi IIC, te kolege i stručnjaci konzervatorsko-restauratorskih institucija iz Zagreba, Splita i Zadra.

POZIVNICA (Link na PDF)