Goli znanstvenik (The Naked Scientist)

AUSTRALIAN Embassy - invitation to “The Naked Scientist” Show

U srijedu, 25. listopada 2017. u 18:30 sati na PMFu, u dvorani A2 u zgradi Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, Zagreb.

Dvodnevni projekt za popularizaciju znanosti i promicanje međunarodne znastvene suradnje, “Goli znastvenik” (The Naked Scientist).

Veleposlanstvo Australije, u suradnji sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom na Sveučilištu u Zagrebu, Institutom “Ruđer Bošković”, Britanskim veleposlanstvom i alumnima australskih sveučilišta u Hrvatskoj, organizira razna dogadjanja, a ključni gostujući znastvenik je jedan od najutjecajnijih komunikatora o znanosti, dr. Chris Smith. sa sveučilišta Cambridge, koji je takodjer cijenjeni gostujući profesor na Murdoch sveučilištu u Perthu, Australija.

Dr. Smith vodi i nagrađeni BBC radio program „The Naked Scientists“ (Goli znastvenici), i publika u Zagrebu će imati priliku vidjeti dr Smitha kako će izvesti u živo ovaj znastveni spektakl u srijedu, 25. listopada u 18:30h na PMFu, u dvorani A2 u zgradi Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a.  Uz dr. Smitha, australska astrofizičarka dr. Jacinta Delhaize, koja trenutačno radi na PMFu u Zagrebu, će voditi publiku na virtualno putovanje Svemirom.

Kroz dva dana posvećena znanosti, ovi svjetski znastvenici sa svojim hrvatskim kolegama će održati radionice sa studentima, posjetit će škole u Zagrebu, sastat će se sa predstavnicima vlade i raditi na podcast emisiji sa hrvatskim znastvenicima.

Ulaz je besplatan.

Ovaj jedinstveni događaju Vam omogućuje veleposlanstvo Australije i australski alumni u Hrvatskoj.

Follow us on Facebook  : www.facebook.com/Australia.in.Croatia