Anketa za studente s invaliditetom

Poziv i zamolba studentima s invaliditetom na sudjelovanje u istraživačkom projektu Prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije studentima s invaliditetom ispunjavanjem anketa.

Martina Kušer, studentica 2. godine diplomskog studija na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, priprema istraživački rad na temu Prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije studentima s invaliditetom u sklopu na 8th Student’s Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context.

Istraživanjem se želi ispitati korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije kod studenata s invaliditetom, poteškoće koje se pritom pojavljuju kao i prijedlozi za poboljšanje. Provode se dvije ankete: Anketa za studente s invaliditetom i Anketa za kolege studenata s invaliditetom.

Zamolba studentice i Poziv studentima na sudjelovanje te linkovi na ankete su u PDF dokumentu dolje.

ZAMOLBA i POZIV (Link na PDF)