Robert Šimrak: Ideja kaosa

Robert Šimrak

Ideja kaosa

otvorenje izložbe u ponedjeljak, 16. srpnja, u 21h

Muzej Staroga Grada, Ulica braće Biankini 4, Stari Grad, Hvar

www.msg.hr