(Klikni za uvećanje)

Vatrogasna vježba u restauratorskim ateljeima HRZ-a
u Zagrebu 2011.

Srijedom u 12 na OKIRU

Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu poziva vas na gostujuće predavanje u ciklusu Srijedom u 12 na OKIRU pod nazivom ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE U KRIZNIM UVJETIMA koje će održati SAŠA TKALEC, specijalist za zaštitu kulturne baštine u katastrofama u području sigurnosno-baštinskog kompleksa, u srijedu, 21. 11. 2018. u 12.30 h u Zamenhofovoj 14. u Zagrebu.

Katastrofe i krizne situacije snažno utječu na kulturnu baštinu. Arhivi, muzeji, knjižnice, kulturni objekti i inventari predstavljaju izvanredno važnu memoriju zajednice koja uslijed katastrofa nakratko bude zaboravljena dok se spašavaju životi. Možemo li spriječiti  štete na baštini uslijed kriznih uvjeta?

Oštećena baština ne može čekati. Ona je najčešće već načeta vremenom i omiljena je stavka na jelovniku brojnih organizama. Statistike su pokazale da se 1 kuna uložena u preventivnu zaštitu od katastrofa vraća kao barem 7 kuna u smanjenim štetama uslijed katastrofa.

Procjenom rizika sagledavamo sve ugroze, a uspostavom sustava zaštite kulturne baštine štitimo memoriju naše zajednice i štedimo sredstva budućih generacija.

Dođite poslušati kako!

Sažetak predavanja:

Ove akademske godine započinjemo ciklus gostujućih predavanja “Srijedom u 12” na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina zanimljivom i aktualnom, no nedovoljno poznatom temom: „Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima“. Tim će se predavanjem predstaviti noviteti u interdisciplinarnom području sigurnosno-baštinskog kompleksa, i to konkretno novi pristupi i ideje o kulturi/baštini specifično kroz prizmu sigurnosti, te nove ideje o sigurnosti kroz prizmu najnovijih saznanja u području emocija i percepcija (ne/sigurnosti).

Bit će predstavljen sustav civilne zaštite za djelovanje u hitnim situacijama u Hrvatskoj i Europi, specifično u dijelu koji se odnosi na zaštitu kulturne baštine, te na način djelovanja u kriznim uvjetima. Ukratko će biti izloženi glavni antropogeni, tehnički i prirodni rizici, te pripadni scenariji identificirani procjenama opasnosti i rizika za područje Grada Zagreba. Iznijet će se ranija iskustva, te predstaviti današnja (moguća) uloga konzervatora-restauratora i šire zajednice u kulturi, i općenito, u sustavu zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima.

Predavanje će uključiti kratko predstavljanje metodologije, kao i primjere i scenarije vezano za procjenu rizika u ustanovama u kulturi u Hrvatskoj, a zaključit će predstavljanjem glavnih elemenata otpornosti u ustanovama u kulturi koji doprinose zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima, te razgovorom o izloženim temama.

Kratki životopis gosta predavača:

Saša Tkalec je specijalist u području sigurnosno-baštinskog kompleksa, sa stručnim fokusom na procjenu socijalnih/antropogenih, tehničkih i prirodnih rizika za kulturnu građu i zajednice, te uspostavljanje i unapređenje sustava zaštite građe u kriznim uvjetima. Posebno se bavi razvojem i primjenom metodologija za procjenu rizika, interpretaciju i transformaciju teške/osjetljive baštine, kao i razvoj kulturnih kapaciteta zajednica u riziku od socijalne isključenosti.

S. Tkalec trenutno radi kao samostalni konzultant na projektu zaštite knjižnične i kulturne građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Prethodno je radio u Hrvatskom restauratorskom zavodu, Europskom parlamentu u Briselu, Veleposlanstvu Australije u Zagrebu, INA Industriji nafte, i drugdje.

Stručni je specijalist za područje logistike i zaštite okoliša, te je inženjer zaštite od požara i zaštite na radu. Pohađao je brojne edukacije, treninge i konferencije u području zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima, uključivo i International Training Course of the UNESCO Chair Programme on Cultural Heritage and Risk Management, te europsku terensku vježbu IPA CRO FLOODS 2012.

PREDAVANJE (Link na PDF)