Gostujuća predavanja dr.sc. Ann Murray

U sklopu Erasmus+ programa, na ALU gostuje dr.sc. Ann Murray, University College Cork, Irska, koja će tom prigodom održati dva predavanja na temu "Memorializing the German Soldier in the Art of Otto Dix, 1914-1933".

srijeda, 16. siječnja, Mala predavaonica

od 12.30 do 14.00 sati, predavanje "Memorialisation of German soldierhood in Otto Dix's work, 1914-1925"

od 14.30 do 16.00 sati, predavanje "Otto Dix's war-related pictures during the Rise of Nazism, 1927-1933"

Uz predavanja na ALU, Ann Murray će u petak 18. siječnja u 18.00 sati u Galeriji Spot Ureda za fotografiju, Čanićeva 6, predstaviti knjigu "Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War", koju je kao urednica priredila za ediciju Routledge Research in Art and Politics (New York, 2018). U knjizi je objavljeno dvadeset tekstova međunarodno relevantnih autora, proizašlih iz konferencije održane 2013. godine na Sveučilištu u Corku, Irska. Zbirka pruža uvid u transnacionalne, interdisciplinarne perspektive kojima su umjetnici uzvratili na ratna događanja, od Prvoga svjetskog rata nadalje. Većina autora istražila je veze između umjetničkog htijenja i ljudskog iskustva rata, razmatrajući ih iz pozicije izravnih svjedoka koji su svoj vizualni izričaj temeljili na osobnom iskustvu vojnika, žrtve, izbjeglice, zatvorenika, službenog umjetnika ili na neki sličan način. U objavljenim prilozima obrađene su teme posvećene propagandi, rodnim odnosima u ratno doba, poziciji žena kao umjetnika u ratu, traumi, ulozi umjetnosti u procesima sjećanja, identiteta, otpora i memorijalizacije. Razgovor će voditi izv.prof.dr.sc. Leonida Kovač i dr.sc. Sandra Križić Roban.

Ann Murray doktorirala je 2017. godine na temu memorijalizacije Prvog svjetskog rata u djelu Otta Dixa. U svojim aktualnim istraživanjima fokusira se na utjecaj rata na vizualnu kulturu u prvoj polovici 20. stoljeća, zatim na odnose politike, društva i umjetničkog djela u kontekstu njemačke vizualne kulture između dva svjetska rata te na prikaze militantne muškosti. Trenutno dovršava knjigu o Ottu Dixu.