Natječaj Pasionska baština 2019.

Natječaj za izložbu „Moj doživljaj muke“ u programu „Pasionska baština“ 2019. god.

Pozivamo studente i studentice preddiplomskog i diplomskog studija za prijavu na izložbu „Moj doživljaj muke 2019.“

 • mogu se prijaviti studenti i studentice svih studijskih programa ALU
 • mogu se prijaviti djela u svim tehnikama manjih formata (predlažemo  maksimalni format za dvodimenzionalna djela, objekte, reljefe do A3 formata)
 • može se prijaviti više djela
 • poseban naglasak u sklopu ovogodišnjeg natječaja vezan je uz slijedeće postaje križnog puta:
  • Susret s majkom
  • Susret s Veronikom
  • Susret s jeruzalemskim ženama
  • Golgota – raspeti Krist
  • Skidanje s križa
  • Pieta
  • Polaganje u grob

Te dvije uskrsne teme

 • Žene na grobu u Uskrsno jutro
 • Susret s Marijom Magdalenom

Kontakt osoba: Maja Zebec

E-mail:  klittvay@alu.hr

Djela se mogu poslati ili dostaviti do 10. travnja 2019.

Informacije za svaki rad moraju sadržavati

 • naziv djela
 • ime i prezime autora
 • godina, smjer
 • mentor/ukoliko imaju mentora
 • tehniku, dimenzije, godinu