Razgovori na Jabukovcu 10

O tržištu umjetnina i drugim nečistim silama

Tomislav Kličko i Jelena Pavlinušić / Lauba – Kuća za ljude i umjetnost

Srijeda, 24. 4.  2019. u 16 sati, predavaonica 33, Nastavnički odsjek, Jabukovac 10, ALU Zagreb

Teme:

O tržištu umjetnina u Hrvatskoj

O važnosti galerija koje promoviraju umjetnike i edukacijom stvaraju novu generaciju kupaca umjetnina

O Boutique Art Fairu NESVRSTANI kao sajmu koji, ne samo da pruža komercijalnu komunikacijsku platformu za galerije, već nadilazi stadardni model art faira te pruža priliku za prezentaciju nezavisnim  organizacijama, samostalnim umjetnicima i nezavisnim umjetničkim organizacijama, street art umjetnicima  te uključuje stručnu edukaciju na polju tržišta umjetnina.

O marketingu i komunikaciji povezanima s tržištem umjetnina

O značenju privatnih kolekcija