Javna obrana doktorskog rada (Jožica Medle)

Javna obrana doktorskog rada pod naslovom Kontrapunkt u likovnosti”,  doktorandice Jožice Medle, održat će se u velikoj predavaoni ALU, Ilica 85, u petak 4. listopada 2019. u 13 sati.

Mentor I: red.prof.art. Frane Paro
Mentor II: red.prof.art. Marcel Bačić 

Obrana će se održati pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu doktorskog rada u  sastavu:

red. prof. art. Svjetlan Junaković, predsjednik Povjerenstva
red. prof. art. Jagor Bučan
red. prof. art. Ivica Šiško 

Službena obavijest (Link na PDF)