Javna obrana nacrta (teme) doktorskog rada (Alen Novoselec)

Javna obrana nacrta (teme) doktorskog rada doktoranda Alena Novoselca pod naslovom „Konceptualizacija realsuprematizma",  održat će se u četvrtak 27. rujna 2018. u 11 sati u Vijećnici Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Ilica 85. Predloženi mentori: Mentor I: red.prof.art. Jagor Bučan
Mentor II: izv.prof.dr.sc. Tomislav Pletenac Obrana će se održati pred Povjerenstvom za ocjenu nacrta (teme) doktorskog rada u sastavu: red.prof.art. Duje Jurić izv.prof.dr.sc.... 

Više...

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF) 

Više...

UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE

Power-pont prezentacija pod naslovom UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE sa zadnjeg predavanja red. prof. dr. sc. Vere Turković iz predmeta Suvremena estetika, održanog dana 20. travnja 2013. Link na Power-point
 

Više...