Javna obrana doktorskog rada (Snježana Ban)

Javna obrana doktorskog rada pod naslovom “Sumnja kao kreativni potencijal u suvremenom slikarstvu”,  doktorandice Snježane Ban, održat će se u Gliptoteci HAZU, Medvedgradska 2,  u srijedu 26. lipnja 2019. u 11 sati. Mentor I: red.prof.art. Ante Rašić
Mentor II: dr.sc. Blaženka Perica Obrana će se održati pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu doktorskog rada u  sastavu: red.prof.dr.art. Damir Sokić, predsjednik Povjerenstva red.prof.art. Duje... 

Više...

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF) 

Više...

UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE

Power-pont prezentacija pod naslovom UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE sa zadnjeg predavanja red. prof. dr. sc. Vere Turković iz predmeta Suvremena estetika, održanog dana 20. travnja 2013. Link na Power-point
 

Više...