Javna obrana doktorskog rada (Jožica Medle)

Javna obrana doktorskog rada pod naslovom “Kontrapunkt u likovnosti”,  doktorandice Jožice Medle, održat će se u velikoj predavaoni ALU, Ilica 85, u petak 4. listopada 2019. u 13 sati. Mentor I: red.prof.art. Frane Paro
Mentor II: red.prof.art. Marcel Bačić  Obrana će se održati pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu doktorskog rada u  sastavu: red. prof. art. Svjetlan Junaković, predsjednik Povjerenstva
red. prof. art. Jagor Bučan
red. prof.... 

Više...

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF) 

Više...

UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE

Power-pont prezentacija pod naslovom UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE sa zadnjeg predavanja red. prof. dr. sc. Vere Turković iz predmeta Suvremena estetika, održanog dana 20. travnja 2013. Link na Power-point
 

Više...