Razgovori na Jabukovcu 10

Miran Šabić i Ana Sladetić

Razgovori o doktorskom radu

utorak, 3. 11. 2015. u 18 sati, predavaonica 33, Jabukovac 10

U „Razgovorima  na Jabukovcu“ u suradnji s Poslijediplomskim studijem na Akademiji likovnih umjetnosti, predstavljamo prvo od nekoliko planiranih predavanja u ak. god. 2015/16. na temu umjetničkog istraživanja doktoranada. Tijek i dosege vlastitog umjetničkog istraživanja na doktorskom studiju i izradi doktorskog rada predstavit će Miran Šabić i Ana Sladetić.

Miran Šabić - "Arhiviranje memorije na granici života i smrti"

Polazište doktorskog rada je istraživanje pojma granice života i smrti. U osnovi istraživanja je propitivanje na koji način vizualna memorija zdravog ljudskog bića, koja se pojavljuje kao refleksija upravo na toj granici, definira čovjekove vrijednosti prema životu. Također, kako se rad temelji na odnosu memorije i smrti kod pojednca, postavlja se pitanje mogu li se slični vizualni impulsi pojaviti kod više pojedinaca istovremeno (kolektivna memorija), te kako je moguće te pojmove objasniti kroz umjetnost. Cilj je doktorskog istraživanja proširiti spoznaju i ukazati na različite mogućnosti shvaćanja pojmova života, smrti i ljudske memorije, koja su među ostalim, kulturalno i tehnološki determinirana.

Ana Sladetić - "Vizualni ogledi o čistoći"

U radu će biti napravljen presjek u kojem će se vidjeti kako se vizualna predodžba i promocija čistoće mijenjala tijekom stoljeća. Poimanje o čistom i higijeni utjecalo je na naraštaje i na njihovo viđenje što je ispravno raditi, a što ne. Rad se sastoji od analize koja kronološki prati promociju čistoće na tri aspekta: zida kuće, isntitucije i države. Također, umjetnički dio doktorata je izložba na kojoj su umjetnički radovi  interaktivni s publikom, a njihov cilj je osvjestiti individue da vlastitim prisustvom otkrivaju poruku.
Svrha rada je utvrditi najčešće oblike prezentacije čistoće i usporediti njihovu promjenu kroz vrijeme s obzirom na razinu društvenog života, te potaknuti razmišljanje o oblicima čistoće i nereda i njihove prezentacije drugima.

 

ALU Zagreb
Nastavnički odsjek
Jabukovac 10