INTERLIBER 2015

38. međunarodni SAJAM KNJIGA i učila (38th International Book & Teaching Appliances Fair) 

Sajam MULTIMEDIJE (Multimedia Fair)

Otvorenje u torak, 10. studenog 2015. u 11:00 sati na Zagrebačkom velesajmu (paviljon 6).

(Inauguration on Tusday, 10th November 2015 at 11:00 am, Zagreb Fair – Pavilion 6)

Sajam traje od utorka, 10. 11. do nedjelje, 15. 11. 2015. (From  10th – 15th November 2015.)

PLAKAT (Link na PDF dokument)