Glazbena informatika i avangardni performans

Četvrtak i petak, 14. i 15. 04.2016. MaMa Zagreb - Dva predavanja! O glazbenoj informatici u četvrtak govori Stanko Juzbašić, a u petak o avangardnom performansu govore Suzana Marjanić i Ljubica Anđelković Džambić.

U četvrtak, 14.04. u 19 sati Stanko Juzbašić govori o glazbenom softveru kao kulturnoj praksi, a u petak, 15.04. u 18 sati Suzana Marjanić i Ljubica Anđelković Džambić govore o avangardnom performansu, Zenitu, grupi Traveleri i Satanu Panonskom.

Više o prvom predavanju vidjeti na: http://www.mi2.hr/2016/04/glazbena-informatika-kultura-pisanja-umjetnickog-glazbenog-softvera/

 Više o drugom predavanju vidjeti na: http://www.mi2.hr/2016/03/o-nasem-avangardnom-performansu-i-toposu-vinkovci-ili-od-dadaistickih-provokatora-do-satana-panonskog/