Grupa ABS: Trg Anonimnog umjetnika

Nova dionica u projektu U krugu Škole - Zeleni val

Predstavljanje 20.5.2016. u 19 sati, Salon Izidor Kršnjavi

Dugoročni projekt UBU-a U krugu Škole  (UKŠ) otvorio je jedan novi dijalog u istraživačkom ciklusu u 2016. godini i postavio ga na novoizabranu dionicu kruga Škole – zeleni val – od Arhitektonskog fakulteta do HDLU-a.

Što je zajedničko institucijama na potezu AF-HDLU (ŠPUD-ADU-MODERNA GALERIJA-HAZU-HDD-ORIS i dr.)? Mogu li institucije, ustanove, organizacije i njihovi akteri koje djeluju na tom potezu kreirati održiv model suradnje i djelovanja? Što je to što nas spaja, a što je to što nas udaljava? Kako funkcioniraju gradski susjedi? Okvir u kojem će UBU postaviti  ovaj dijalog na zelenom valu moći će se koristiti kao model afirmativnog upoznavanja susjednih institucija, organizacija i njihovih aktera i odnosa spram javnog prostora koji koriste u neposrednoj blizini - raskrižja, ulice, dvorišta, trga i njihove aktivacije s ciljem razvoja publike za aktualne projekte. Za postavljanje tog okvira koristit će: mikro-urbanističke participativne intervencije i prezentirati one postojeće, niz međusobnih gostovanja između aktera institucija i uključivanje učenika u radionice i debate.

Velika dionica koja se otvara unutar projekta UKŠ - Zeleni val je akcija/radionica/izložba Grupe ABS koja okupira Salon Izidor Kršnjavi od 9. do 20. svibnja. Grupa ABS hibridizira postojeći projekt U krugu Škole i prezentaciju vlastite umjetničke akcije Trg Anonimnog umjetnika* iz 2012. godine. Intencija je kroz organizaciju umjetničke akcije/radionice/predavanja/izložbu iznova aktivirati prostor Trga maršala Tita kao mjesto na kojem se već 160 godina kontinuirano izvode različiti tipovi proizvodnje umjetničkog djela i umjetničkog ponašanja. Umjetničko-edukativnim projektom mapirat će se i indeksirati mehanizam djelovanja umjetničko-estetskih/društveno-političkih/artivističkih paradigmi u različitim tipovima društvenosti kroz cijelu stošezdesetgodišnju povijest trga, s naglaskom na oblike umjetničkog djelovanja koje nam generacijski pripadaju. Rezultat će biti dvokanalna videoinstalacija Trga Anonomnog umjetnika, arhivska povijesna građa umjetničkih radova/djelovanja na Trgu u poslijednjih 160 godina, učenički (ŠPUD) i studentski radovi (ALU) nastali na radionicama u sklopu projekta.

Predstavljanje rezultata i otvorenje izložbe za javnost održat će se 20. svibnja 2016. s početkom u 19 sati u Salonu Izidor Kršnjavi. Očekujemo Vas!

Više o projektu (Objava za medije - PDF)