’Kretanje u krug’ - izložba

Izložba „Kretanje u krug“ u skopu 8. One take film festivala

One Take Film Festival vas poziva na izložbu ’Kretanje u krug’, koja predstavlja radove devetero hrvatskih autora. Otvorenje izložbe održat će se u Gliptoteci HAZU u subotu, 15. listopada 2016., s početkom u 19 sati. Izložba ostaje otvorena do 25. listopada 2016. 

Izložba Kretanje u krug okuplja radove istaknutih umjetničkih postupaka koji polaze od strukture rada u kojima forma i planiranost postupka dominiraju nad temom. Radovi istražuju mjesta selidbe iz medija u medij, nihova preklapanja, odnos eksperimentalnog filma, videa i performansa, te mogućnost bilježenja performativnih ponavljajućih radnji unutar statičnih medija-fotografije i grafičkih medija. U fokusu su performativnost tijela, tijelo kao medij i njegovo kretanja od objekta prema subjektu, te fizička prisutnost i odsustvo autora u umjetničkom radu. Prikazani radovi su dokumenti o svojstvima medija u kojem su napravljeni, vremenu i gradovima u kojima su snimljeni, a otvaraju na ambivalentan način (umotani u metodološku strukturalnost kao temu radova) identitetska pitanja o autorima. 

Radovi u programu:

  • Kružnica Jutkevich-Count, Tomislav Gotovac, eksperimentalni film, 1964.
  • Otvoreni kolut, Dalibor Martinis, video, 1976.
  • Puni krug, Sandro Đukić, video i fotografija, 2000/2016.
  • Vjetar vrtuljak, Marko Ercegović, video, 2002.
  • Vrtnja, Vlasta Žanić, video, 2006/2016.
  • Novembar, Boris Greiner, eksperimentalni film, 2009.
  • Sektor, Goran Škofić, video, 2015.
  • Bez naziva, Goran Trbuljak, video rad i fotografija, 2015.
  • Linija broj 9, Boris Greiner, 9 postera, 2016.
  • Večer/Arhiv Tanja Dabo, četiri umjetničke knjige, 2016.

Kustosica: Davorka Perić

Više o izložbi vidjeti na: https://www.facebook.com/events/1821708524731181/