Premantura, župna crkva sv. Lovre, oltar Blažene Djevice Marije od Karmela, kip sv. Pavla
snimio: Jovan Kliska

Gostujuće predavanje na OKIRU

U petak, 9. 12. 2016. u 12 sati na OKIRU, Zamenhofova 14, u predavaoni 11. dr. sc. Vlasta Zajec, viša znanstvena suradnica u Institutu za povijest umjetnosti, održati će predavanje pod nazivom Drveni oltari 17. stoljeća u Istri

Na istarskom je poluotoku sačuvan znatan broj drvenih oltara koji se mogu datirati u 17. stoljeće. U predavanju će se prikazati ključni aspekti tog korpusa, s naglaskom na njihova oblikovna i stilska obilježja, stanje uščuvanosti i problematiku njihova konzerviranja i restauriranja.