Izložba Petre Orbanić i Marije Plečko

Otvorenje izložbe „Tebi o nama“ Petre Orbanić i Marije Plečko u četvrtak 12. 1. 2017. u 20h u Galeriji SC. Izložba je otvorena do 21. 1. 2017. u radnom vremenu: pon–pet 12-20h, sub 10-13h.

Temelji suradnje i stvaralačkog procesa Petre Orbanić i Marije Plečko proizlaze iz njihova prijateljstva i zajedničke fascinacije prirodom, hodanjem, penjanjem i planinarenjem. Misli i osjećaji kroz koje umjetnice prolaze potaknute tim aktivnostima manifestiraju se u njihovim radovima, no oni nisu samo puka materija i faktografija. Za umjetnice, koje su aktivni subjekti vlastitih priča, oni su  geste, sjećanja, ostvarene i neostvarene želje. Svaki promatrač pozvan je doživjeti ih i saslušati na svoj način. Međutim, umjetnice se u njima ne obraćaju direktno drugima, nego jedna drugoj i sebi samima. Njihova umjetnost jest produkt zajedništva dviju individua različitih karaktera.

Uvijek kada odlazimo na neko od naših planinarenja i tumaranja kažemo: od sutra nas nema.

Vraćamo se za dva, tri ili pet dana i onda smo opet tu.

Nema nas.

Pa gdje smo?

Nestajemo li kao što nestaje kolnik pod našim nogama?

Nema nas tu.

Tamo smo.

Ili to nismo mi?

Pozelenimo li i izgubimo li se među vlatima trave? Postaju li naše noge korijenje, a ruke grane?

Marija Plečko rođena je 1992. u Zaboku, gdje 2010. završava Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a iste godine upisuje sveučilišni studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirala je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti 2016. godine.

Petra Orbanić rođena je 1991. u Puli, gdje je maturirala u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn. Sveučilišni studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje 2010. Ljetni semestar 2013./2014. provodi, u sklopu Erasmus programa, na Akademiji likovnih umjetnosti u Helsinkiju. Diplomirala je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti 2016. godine.

Zajedno organiziraju, sudjeluju i surađuju na brojnim likovnim radionicama i projektima, a izlagale su u zemlji i inozemstvu. Dobitnice su nekoliko Rektorovih nagrada i pohvala dekanata za uspješan rad, dobitnice su 2. HPB nagrade 33. Salona mladih 2016. i pohvale Akademije likovnih umjetnosti iz latinske klasifikacije s velikom pohvalom (Magna cum laude). Od rujna 2014. započinju i umjetničku suradnju koja je proizašla iz zajedničkog hodanja, planinarenja i penjanja koji ujedno postaju neodvojiv dio njihova stvaralačkog procesa.

Više vidjeti na: https://www.facebook.com/events/200683767061647/