Radionica na OKIRU ALU u ožujku

NADOPUNE (KITOVI) U SLOJU OSNOVE I SLOJU BOJE NA ŠTAFELAJNIM SLIKAMA NA PLATNU - MATERIJALI I METODE

Predavanje i radionica za studente/ice OKIRU u sklopu ERASMUS-a

U sklopu ERASMUS programa na našem će odsjeku izv. prof. mr. art. Lucija Močnik Ramovš s Akademije likovnih umjetnosti i dizajna Sveučilišta u Ljubljani održati predavanje i radionicu NADOPUNE (KITOVI) U SLOJU OSNOVE I SLOJU BOJE NA ŠTAFELAJNIM SLIKAMA NA PLATNU - MATERIJALI I METODE

Vrijeme održavanja: 6., 7., 13. i 14. ožujka 2017.

Predavanje i radionica će biti održani na engleskom jeziku.

RASPORED:

6. ožujka: Predavanje i pripreme za radionicu

Od 10:00 do 12:15 Predavanje “Material composition of the painting and its properties, type of losses, properties of the fillers -inerts and adhesives”, priprema oštećenja, priprema punila, strukturiranje, izolacija)

13:00-14:30 Priprema za radionicu (Priprema maketa i ljepila)

7. ožujka: Priprema/vježbe

Od 9:00 do 12:00 Priprema punila i primjena

13. ožujka: Vježbe

10:00-13:00 Primjena punila, teksturiranje, priprema materijala za lijevanje

14. ožujka: Vježbe

Od 9:00 do 12:00 Teksture (upotreba kalupa), zaključak

Lucija Močnik Ramovš diplomirala je slikarstvo 1996. godine na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna Sveučilišta u Ljubljani, gdje je 1999. završila i poslijediplomski studij konzerviranja i restauriranja umjetnina. Danas je tamo izvanredna profesorica i vodi kolegije konzeriviranja i restauriranja štafelajnih slika na platnu. Članica je stručnih povjerenstava Ministarstva kulture Republike Slovenije i Udruge slovenskih restauratora. U svom se profesionalnom radu uglavnom fokusira na slike/ulja na platnu te u suradnji sa Restauratorskim centrom Slovenije/ Zavodom za zaštitu kulturne baštine održava specijalističke radionice.

PREDAVANJE, 6. OŽUJKA 2017. OBAVEZNO JE ZA SVE STUDENTE 2., 3. I 4. GOD. OKIRU, R/K I R/S, I OTVORENO JE ZA JAVNOST.

RADIONICA JE PREDVIĐENA I OBAVEZNA ZA STUDENTE 3. GOD. OKIRU, R/K I R/S, I NIJE OTVORENA ZA JAVNOST.