Davor Konjikušić "Autocesta / Highway"

Otvorenje izložbe "Autocesta / Highway" autora Davora Konjikušića  u utorak 5. rujna 2017. u 18 sati , u Galeriji „Šira“, Preradovićeva 13, Zagreb. Izložba je dio programa 9. međunarodnog festivala fotografije "Organ vida", koji se održava od 4. do 20. rujna 2017. Izložbu možete pogledati do 25. 9. 2017. Radno vrijeme galerije: pon – pet: 17 – 21 h; sub – ned: 10 – 20 h.

Istražujući prostorne tragove nekadašnjeg Autoputa “Bratstva i jedinstva”, današnje autoceste A3, Davor Konjikušić iščitava povijest rada, vlasništva, političkih sustava i društveno-ekonomskih odnosa. Autocesta predstavlja metaforu za priču o društvu, radu i radniku, kao i prostor u kojem su vidljivi svi politički i ekonomski antagonizmi društva danas. Intervenirajući u arhivske materijale, kroz cenzuriranje pogleda i namjernu nedosljednost u njegovom brisanju, akterima autor ostavlja moć da pogled uzvrate i postave pitanje o nametnutom povijesnom diskontinuitetu i svojoj društvenoj poziciji. Autorskim fotografijama i intervencijama u suvremenom pejzažu unosi svoj pogled konstruirajući pitanja o svijetloj ili mračnoj prošlosti. Kroz zidne novine obrađuje najvažnije točke povijesti autoceste stvarajući time otvoren prostor za nova i drugačija iščitavanja.

Davor Konjikušić rođen je u Zenici (Bosna i Hercegovina) 1979. godine. Diplomirao je snimanje (BA) i fotografiju (MA) na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Koristi fotografiju kao primarni medij za artikuliranje svog umjetničkog koncepta u kojem istražuje odnos između privatnog i javnog, intimnog i socio-političkog. U svojoj umjetničkoj praksi Konjikušić kombinira fotografiju s tekstom, arhivskim materijalima, pronađenim predmetima i videom. Zanima ga uloga fotografije u uspostavi sustava moći i nadzora. Živi i radi u Zagrebu.


Exploring the spatial traces of the former "Brotherhood and Unity" highway, today's A3 motorway, Davor Konjikušić reads the history of work, ownership, political systems and socio-economic relations. The highway represents a metaphor for the story about society, work and the worker, as well as a space in which all political and economic antagonisms of today's society are visible. By intervening in archive materials, through censoring the gaze and intentional inconsistency in its erasure, the author gives the actors the power to return the gaze and question the imposed historical discontinuity and their own social position. By using photography and interventions in contemporary landscape, he introduces his own viewpoint, constructing the questions concerning a brighter or darker past. Through wall papers, he tackles the most important moments in the highway's history, thus creating an open space for new and different readings.

Davor Konjikušić was born in Zenica (Bosnia and Herzegovina) in 1979. He holds mag. art. degree in photography at the Academy of Dramatic Art in Zagreb, where he has also completed his BA studies in cinematography. His work uses photography as a primary medium in articulating his artistic concept, in which he explores the relationships between public and private, intimate and socio-political. In his artistic practice, Konjikusic has been combining photography with text, archive, found objects, and video. He has been interested in the role of the photographic medium in establishing the relations of power and control. He lives and works in Zagreb, Croatia.

POZIVNICA (Link na PDF)