Susreti s V. Richterom srijedom

Ciklus predavanja: Susreti s Richterom srijedom; Antonio Šiber, Institut za fiziku, Zagreb. U srijedu, 8.11. 2017. u 17 sati; MSU, prostor retrospektivne izložbe Vjenceslava Richtera.

Kako se usprotiviti sili i nepravdi: kralježnica kao antigravitacijski stroj

Vjenceslav Richter je po zvanju bio inženjer arhitekture, ali je, osim na području arhitekture i urbanizma, ostvario iznimna djela kao slikar, kipar, grafičar, crtač, scenograf, te se, među ostalim, bavio istraživanjem gravitacije. U razdoblju između 1959. i 1999. izradio je tri skulpture koje prkose gravitaciji, a simbolizirale su pobjedu nad težinom. U svom predavanju dr. Antonio Šiber posebno će se osvrnuti na radove Vjenceslava Richtera čija je preokupacija gravitacijom zanimljiva i s arhitektonskog i s umjetničkog aspekta, a oba aspekta su temeljito prepletena sa značenjem gravitacije u širem znanstvenom kontekstu.

Gravitacija je fundamentalna sila zaslužna za okupljanje tvari u svemiru u zvijezde i planete. Bez gravitacije kao upaljača nuklearnih procesa u zvijezdama ne bi bilo ni atomarne raznolikosti u svemiru, a ni nastanka većih atoma na kojima se temelji život. Mi ni ne znamo mogu li se uopće embriogeneza i fetalni razvoj ispravno odviti u bestežinskom stanju, te gravitacija na fundamentalan način određuje život, našu vrstu i dizajn naših tijela. Sav dovoljno veliki život, naime, pogotovo na kopnu, mora se i odupirati gravitaciji. Naši oblici i raspored krutih i mekanih elemenata u našim tijelima, evoluirali su tako da podnose gravitaciju. Kako smo prošli evolucijski put od četveronožnih do dvonožnih životinja, kralježnice su nam evoluirale od strukture čija je uloga bila slična ulozi mosta do strukture koja je sličnija jarbolu ili stablu drveta. Njen uspravni položaj trpi gravitacijsku silu, a suprotstavlja joj se elastičnim prigušenjem, diskovima, hrskavicom, zglobovima i ostalom rafiniranom koštano-mišićnom arhitekturom koja gravitacijsku silu redistribuira po elementima strukture. Evolucija dizajna organizma je u tom smislu evolucija "antigravitacije". I arhitektura je u tom smislu "antigravitacija". To je način da se usprotivi sili privlačenja Zemlje.

Dr. sc. Antonio Šiber bavi se teorijskom fizikom bioloških sustava, uglavnom virusa, ali zadnjih nekoliko godina istražuje i fiziku tkiva te mehaniku morfogeneze. Pored profesionalnog rada bavi se i popularizacijom znanosti. Objavio je popularno-znanstvenu knjigu o strukturi tvari "Svemir kao slagalica" te SF roman s filozofskim i znanstveno-povijesnim reminiscencijama "Problem promatrača". Posebno ga intrigira veza umjetnosti i znanosti. Održao je niz popularnih predavanja, npr. "Umjetnost i znanost Leonarda da Vincija", "Uvod u znanstvenu vizualizaciju", "Što mi to vidimo i kako?", a u Muzeju suvremene umjetnosti u povodu retrospektivne izložbe Ladislava Galete "Krajolik nulte točke"održao je predavanje "Konstrukcija stvarnosti: postmoderno u modernoj fizici", te vodio kroz izložbe Vojina Bakića "Svjetlonosne forme", a s umjetnikom Daliborom Martinisom razgovarao u obilasku njegove izložbe "Data Recovery".

Vidjeti na: http://www.msu.hr/#/hr/21446/