PREDAVANJE Wanga Muchuana na ALU

Pozivamo vas na predavanje Issues of modern and contemporary art within Chinese context: How to see the modern and contemporary sculpture in China, kineskog umjetnika Wanga Muchuana, koje će se održati u utorak 16. siječnja 2018. u 11 sati, u Velikoj predavaoni ALU, Ilica 85.

Wang Muchuan je predavač na Kiparskom odsjeku Northeast Normal University u Changchunu (Kina) i gost-predavač na Concordia University u Montrealu (Kanada), a kao predstavnik Kineskog društva likovnih umjetnika (China Artists Assocation) trenutno boravi u Hrvatskoj povodom istraživanja hrvatskog suvremenog kiparstva.

Više o umjetniku: http://wangmuchuan.mzone.csin.org.cn