Predavanja Tine Bertović u Galeriji Šira

Nakon otvorenja samostalne  izložbe Tine Bertović, mag.rest.-konz.slikarstva održanog 1.ožujka 2018. godine , sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje koje će se na temu izložbe pod nazivom “Principi kopiranja i transmutacije” održati u petak, 9. ožujka 2018. godine u 17.30 h u galeriji Šira.

Ukratko o predavanju:

U teorijskom dijelu projekta/izložbe “Principi kopiranja I transmutacije”, kroz predavanje (PowerPoint prezentaciju) temeljeno na diplomskom radu „Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama Izidora Kršnjavija“ (mentor: izv. prof. dr. sc. Vladan Desnica), bit će objašnjena načela kopiranja s naglaskom na geometrijske i istraživačko-restauratorske analize slika. Metode objašnjavaju važnost odabira formata slike i istražuju upotrebu pigmenta kojom je moguće definirati slikarsku paletu.

Prezentacijom će se pokazati način na koji su izrađena istraživanja slikareve palete te će  biti objašnjena primjena XRF metode kojom su ispitivani korištenih pigmenti (tehnika rentgenske fluorescentne analize, XRF – eng. X-ray flourescence). Ova metoda predstavlja objektivnu nadopunu subjektivnih procjena nijansi boja kako bi se što preciznije odredila upotreba pigmenata. Geometrijskom analizom slika autorica izložbe i predavanja pokazati će kako određeni odabir formata slika utječe na slikarev rukopis, kompoziciju, te konačno na dojam slike.

Pratite nas i na našim stranicama: http://www.shira.alu.hr/ i https://www.facebook.com/GalerijaShira/