Korištenje tehnologija u razvoju proizvoda

Umjetnost na raskrižju sa znanošću i tehnologijom

U srijedu, 14.3.2018. u 19h, predavaona 33, ALU Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnički odsjek, Jabukovac 10.

Predavanje “Korištenje tehnologija u razvoju proizvoda”

Gosti predavači: Josip Vukičević i Jan Marin

Predavanje “Korištenje tehnologija u razvoju proizvoda” prezentira kako u današnje vrijeme izgleda put od ideje do realizacije visokotehnološkog proizvoda. To se objašnjava na konkretnom primjeru STEMI hexapod robota, a ističu se stečena znanja kao i problemi koji su predavačima zadavali glavobolje ali bili izazov. Naglasak je na korištenju tehnologija, njihovoj sve većoj dostupnost te ulozi na spomenutom putu.