Ljepota detalja i struktura – kokolitoforidi Jadrana

Izložba Ljepota detalja, transformacija i struktura – kokolitoforidi Jadrana otvoriti će se 13. travnja 2018. u 15 sati, u Galeriji Galurija Akademije likovnih umjetnosti.

Izložbu organiziraju Akademija likovnih umjetnosti i Hrvatsko botaničko društvo uz financijsku potporu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Tom prilikom održat će se umjetničko – znanstveni skup koji povezuje Akademiju likovnih umjetnosti i Biološki odsjek Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, kao oblik sinergije umjetničkog i znanstvenog izričaja.

Kokolitoforidi su jednostanični morski planktonski organizmi čije su stanice obavijene kalcitnim pločicama – kokolitima. Vrlo su značajni u ciklusu ugljika, jer osim što ga vežu u procesu fotosinteze i tako proizvode kisik, pretvaraju ga iz anorganskoga oblika u organski, koji koriste za izgradnju kokolita i time izravno utječu na ravnotežu ugljika u moru i atmosferi. Kokoliti su različite građe, te je njihova struktura specifična za pojedinu vrstu. Nevidljivi su prostim okom, pa pravi uvid u njihovu građu omogućuje skenirajući elektronski mikroskop.

Neizmjerne ljepote i raznolikosti, kokolitoforidi prolaze kroz više životnih ciklusa u kojima dolazi do transformacije strukture kokolita.

Sinergijom znanosti i umjetnosti znanstvenici dobivaju priliku pokazati ljepotu u detalju nevidljivu prostim okom, dok se likovnim umjetnicima pruža pogled na novu dimenziju života koja se manifestira u savršenstvu prirodnih oblika i struktura.

Promatranje prirodnog okoliša dovelo je do prvoga impulsa za razvoj likovnoga jezika i kreativnosti.

Kokolitoforidi prikazani na ovoj izložbi ponovno su pokazali svu čaroliju prirodnih struktura koje neizmjerno utječu na razvoj umjetničkog izričaja. Nove tendencije, eksperimentalna kinetička umjetnost, temeljni elementi likovnog jezika, konstruktivna umjetnost i još mnogo toga što čini nasljeđe likovnosti XX. stoljeća odjednom se u svoj silini otkrilo u mikrostrukturama koje održavaju svijet ovakvim kakvim ga poznajemo, a nismo toga svjesni.

 

Izv. prof. art Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti

Izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić, Biološki odsjek Prirodoslovno

– matematički fakultet

Irena Brezović, Akademija likovnih umjetnosti