ALU perspektiva (završna izložba)

ZAVRŠNA IZLOŽBA STUDENATA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU / 8. 6. 2018. – 15. 6. 2018.

Otvorenje izložbe u petak, 8. lipnja 2018. u 12 sati, ALU, Ilica 85.

Posjetite nas na naše 4 lokacije:

 Ilica 85 – Odsjeci za SLIKARSTVO, GRAFIKU i KIPARSTVO

Jabukovac 10 – NASTAVNIČKI odsjek (Likovna kultura)

Zamenhofova 14 – Odsjek za KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA

Zagorska 16 – Odsjek za ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE

PROGRAM

12:00 Lela Kaplowitz Trio

13:30 DJ Dabi

15:00 Muzička akademija – Trio Evocation

16:00 Sunrise Session

17:30 Akademija dramske umjetnosti – dijelovi iz scenskog pokreta – Klaunovi

18:00 Ivana Kapec & Elvis Penava „Guitar Music“

19:00 Poetry & Jazz, Evelina Rudan i Darija Žilić

20:00 Kozmodrom

21:00 DJ Dabi

Pratite nas na: www.alu.unizg.hr

PLAKAT s PROGRAMOM (Link na PDF)