Umjetnost i dizajn u prirodi

Predavanje Tomislava Terezina, izv. profesora biologije na Fakultetu Augustana (Sveučilište Alberta, Kanada) pod nazivom Umjetnost i dizajn u prirodi održat će se u petak, 1. lipnja 2018. u 19 sati, u zgradi Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na Jabukovcu 10.

Znanstveni Osvrt na Umjetnost i Dizajn u Prirodi

Tomislav Terzin, PhD. Izvanredni Profesor Biologije, Sveučilište Alberta, Fakultet Augustana

Pitanje koje nam najprije valja postaviti je: da li umjetnost i dizajn postoje u živoj prirodi? Darvinizam je prije 160 godina pružio ishitreni odgovor NE. Od tada su otkriveni mnogi nivoi kompleksnosti živog svijeta, koji su Darvinu bili nepoznati. Primjerice, ogromna količina genetskih informacija kodiranih unutar DNK molecule, molekularni strojevi koji napajaju energijom i održavaju život stanice, kompleksnost ljudskoga mozga itd.

Naše ćemo pitanje razmotriti sa dva stanovišta. Najprije ćemo istražiti sposobnost Neo-darvinizma da odgovori novim izazovima, ali ćemo također razmotriti i postojanje značajki umjetnosti i dizajna u prirodi. Dva ćemo stanovišta spojiti na primjeru funkcionalne biologije.

Scientific consideration of the Art and Design in the living Nature

Tomislav Terzin, PhD. Associate Professor of Biology University of Alberta, Augustana Faculty

The first question we need to ask is: is there art and design in the living nature? Darwinian theory provided a premature answer NO nearly 160 years ago. Since that time, many layers of complexity of the living world were discovered, realms completely unknown to Darwin, such as the huge amount of genetic information coded within DNA molecule, molecular machines which power and sustain the living cell, the complexity of human brain etc.

We are going to approach the question from two different angles. We will explore the capability of Neo-Darwinism to provide the answers to new challenges, but we are also going to observe the possible elements of art and design in the living nature. We will bring together these two approaches considering the topic of functional biology.