GRAFIČKI
ODSJEK

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika


 

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika


 

DIPLOMSKI STUDIJ
Grafika

Diplomski studij grafike

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom koje se stječe 60 ECTS bodova.

Program diplomskog sveučilišnog studija Grafika bazira se na razvijanju osobnih likovnih izraza studenata kroz  istraživanje novih grafičkih izraza i novih modela stvaranja i prezentiranja. Ovo uključuje inovativne pristupe u korištenju tehnologije i radnih procesa. Od studenata se očekuje da postave svoj umjetnički rad u širi kulturni kontekst i u odnos prema društvenim, ekološkim ili etičkim pitanjima.

Tijekom studija studenti sudjeluju u pojedinačnim ili skupnim konzultacijama s mentorom, izvode radove u grafičkim radionicama, rade s gostujućim umjetnicima i dizajnerima, te sudjeluju na domaćim i međunarodnim umjetničkim projektima. Kroz diplomski studij studenti stječu likovnu zrelost, tehničku vrsnoću i teorijsku kompetentnost te se osposobljavaju za analitičku prosudbu pojava u suvremenom grafičkom stvaralaštvu i kritičko promišljanje vlastitog umjetničkog izraza.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada - samostalnog  kreativnog projekta studenta.

Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar/magistra grafike.

Nastava diplomskog sveučilišnog studija grafike odvija se u klasama-atelijerima i grafičkim radionicama, u zgradi ALU u Ilici 85.