GRAFIČKI
ODSJEK

PREDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE 
I. godina, crtanje

GRAFIKA
I. godina, crtanje

GRAFIKA
I. godina, crtanje

GRAFIKA
I. godina, crtanje

PREDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE
litografska radionica


 

GRAFIKA
II. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKE USMJERENJE PRIMIJENJENE GRAFIKE
 


 

GRAFIKA
II. godina preddiplomskog studija, završna izložba

Prijediplomski studij grafike

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.

Koncipiran je kao spoj rada s mentorima u dinamičnim klasama-atelijerima, te rada u grafičkim radionicama i u okvirima specifičnih praktičnih i teorijskih predmeta. 

Na prvoj godini studija studenti razvijaju svoje crtačke vještine i izraz kroz crtanje portreta i akta i upoznavanje anatomije, te se uvode u medij grafike kroz tehnike visokog i dubokog tiska.

Na drugoj godini, unutar programa glavnih umjetničkih predmeta, studenti upoznaju i istražuju  izražajne mogućnosti grafike kroz tehnike plošnog i protisnog tiska.

Nakon druge godine studija studenti se opredjeljuju za profesora-mentora koji ih, u sklopu svoga programa i uvažavajući njihove osobne sklonosti, vodi putem razvoja vlastitih umjetničkih izraza. 

Uz rad na glavnim stručnim predmetima daljnji program studija uključuje i više kreativnih umjetničkih predmeta koji su proizašli iz novih umjetničkih grafičkih praksi prošloga i ovog stoljeća (digitalni tisak, 3D grafičko oblikovanje, kinetička i prostorna grafika i nove fotografske prakse u grafici). 

Tijekom završnih godina studija studenti se osposobljavaju za djelovanje u suvremenom umjetničkom prostoru i kroz rad na terenskoj nastavi i sudjelovanje u umjetničkim projektima, na izložbama, radionicama i studijskim putovanjima.

Osim za samostalno djelovanje u području umjetničke grafike, studij također osposobljava i za djelovanje u svim vidovima primijenjene grafike, grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija (suvremena digitalna tipografija, ilustracija, strip, dizajn internetskih stranica, DTP, oblikovanje video igara itd.).

Nakon završenog prijediplomskog sveučilišnog studija Grafika stječe se akademski naziv sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) grafike.

Studenti koji žele nastaviti studij mogu pristupiti razredbenom ispitu za diplomski sveučilišni studij Grafika na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, ili za srodan studij na istoj akademiji ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi, sukladno uvjetima natječaja za upis.

Nastava prijediplomskog studija grafike odvija se u klasama-atelijerima i grafičkim radionicama u zgradi ALU u Ilici 85.