Dijatomeje rijeke Krke (predavanje)

Predavanje prof. dr. sc. Zlatka Levkova (Sveučilište sv. Ćiril  i Metod, Prirodoslovno – matematički fakultet, Institut za Biologiju, Skopje) pod nazivom Dijatomeje rijeke Krke održat će se u srijedu, 17. listopada 2018. u 16 sati na Nastavničkom odsjeku ALU u Zagrebu (Jabukovac 10) u predavaoni 33.

Suradnja Nastavničkog odsjeka ALU i Biološkog odsjeka PMF-a ostvarena Izložbama Ljepota detalja, transformacija i struktura Kokolitoforidi Jadrana nastavlja se Izložbama 

Beskrajna raznolikost oblika – alge u opalnim kućama (Dijatomeje rijeke Krke) u akad.god. 2018./2019.

Pozivamo vas na predavanje te da se uključite u projekt.

Dijatomeje ili alge kremenjašice, jednostanični su mikroskopski organizmi koji žive u slatkim vodama i morima. To su alge s prepoznatljivom prozirnom staničnom stjenkom od silicijevog dioksida koji se hidratizira s malom količinom vode (Si02 + H20). Silicij je glavna komponenta stakla, a hidratizirani silicijev dioksid vrlo je sličan mineralnom opalu, čineći ove alge, koje se često nazivaju "alge u staklenim kućama" više nalik "algi u opalnim kućama". Alge kremenjašice žive pojedinačno ili tvore niti i jednostavne kolonije predivnih struktura. Žive u gotovo svakom tipu staništa gdje se nalazi voda - oceanima, jezerima, potocima, tlu, čak i kori stabala. Ali s obzirom da su izrazito malih veličina, ljudskom su oku nedostupne. Ove mikroskopske alge sastavni su dio hranidbenih mreža u vodi i ne samo da su baza ishrane u morskim i slatkovodnim staništima, već i proizvode veliki dio kisika kojeg udišemo. U vrijeme sve intenzivnijih klimatskih promjena i sve izrazitijeg ljudskog utjecaja na prirodu sve se veća pažnja posvećuje  istraživanjima ovih organizama jer predstavljaju i izvrsne pokazatelje kakvoće voda. Tijekom istraživanja algi kremenjašica u NP Krka sakupljeni su mnogobrojni uzorci algi kremenjašica sa slapova, brzaca, ujezerenja, izvora i ušća ove divne rijeke. Uzorci su analizirani svjetlosnim i skenirajućim elektronskim mikroskopom.