(Klikni za uvećanje)

Cres: detalj zidnog oslika iz salona palače Moise

Srijedom u 12 na OKIRU - najava predavanja

Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU poziva vas na gostujuće predavanje u ciklusu Srijedom u 12 na OKIRU

ISKUSTVA RESTAURATORA IZ PRAKSE PRIVATNOG SEKTORA - REKONSTRUKCIJA RENESANSNE PALAČE MOISE KAO PRIMJER INTERDISCIPLINARNE SURADNJE I KONTINUIRANE EDUKACIJE

koje će održati restauratorica Nives Maksimović Vasev u srijedu, 23. 1. 2019. u 12.30 h u Zamenhofovoj 14 u Zagrebu.

Kao privatna restauratorica, Nives Maksimović Vasev će se u svojem izlaganju osvrnuti na složene zadatke restauratora kroz primjer projekta rekonstrukcije renesansne palače Moise u Cresu. Osim prezentacije objekta i izvedenih radova, poseban naglasak bit će na  problematici radova u sklopu opsežnih građevinskih zahvata i već definiranog projekta prenamjene i modernizacije objekta: od predviđanja radova temeljem ponuđenog projektnog troškovnika, uvida u zatečeno stanje i istraživanja za vrijeme građevinskih radova, planiranja, monitoringa, usklađivanja i komunikacije sa svim sudionicima projekta, rješavanja problema nepredviđenih radova, do odabira pristupa završnoj prezentaciji vodeći računa o cjelovitom pristupu različitih elemenata konačne likovne cjeline.

Ključni pojmovi kojima se daje naglasak u ovom izlaganju su interdisciplinarna suradnja i kontinuirana edukacija. Osim sa sudionicima izvedbe projekta nužna je i korisna kvalitetna komunikacija s konzervatorima i iskusnim stručnjacima iz raznih institucija kroz kontinuirano informiranje, savjetovanje i suradnju.

POZIVNICA (Link na PDF)