Kako osmisliti mitološki suvenir?

Radionica grafičkog i tekstilnog dizajna Kako osmisliti mitološki suvenir? održat će se u petak, 5. travnja 2019. od 16 do 19 sati u Čitaonici i Galeriji Vladimir Nazor, Ilica 163a.

Voditeljice; izv.prof.mr.art. Natalija Nikpalj i izv.prof.art. Koraljka Kovač.

Prijave: knjižnica.vladimira.nazora@kgz.hr ili na tel. 01 3703-414

Radionica grafičkog dizajna Kako osmisliti mitološki suvenir? osmišljena je u sklopu programa Matice Hrvatske i Knjižnice Vladimira Nazora Hrvatska mitska baština u ranome srednjem vijeku. U drugom ciklusu podtema je Mitološka simbolika boja, pa će tako polaznici imati prilike upoznati se s kontekstom, značenjem i komunikacijskom ulogom boje u osmišljavanju i oblikovanju  mitološkog suvenira. Polaznici će oblikovati nove motive na osnovi grafičkih i trodimenzionalnih predložaka tradicijske baštine (motivi s nošnji, stećaka, kamenih reljefa te drugih tekstilnih izvora) iz kojih bi se mogli razviti i novi proizvodi - suveniri.