Leila Michieli Vojvoda, Treći pad pod križem, akrilik na vlaknatici, 2019.


Karin Grenc

PASIONSKA BAŠTINA 2019.

Otvorenje 28. svečanosti Pasionske baštine u subotu, 6. travnja 2019. u 12 sati u Muzeju MIMARA, Rooseveltov trg 5.

Izložba Karin Grenc i Leila Michieli Vojvoda: O ISUSE IZRANJENI (6. – 20. 4. 2019.)

Odabir: Stanko Špoljarić; postav: Stanko Špoljarić i Tehnička služba Muzeja Mimara

U svom kiparskom opusu Karin Grenc (Split, 1971.) najveću pažnju posvećuje motivima kršćanske ikonografije, poglavito temama vezanim uz Kristov kalvarijski hod. Oblikuje djela u drvetu, pretežno oblicima nađenim u prirodi, uočavajući u njima formu pogodnu (uz dakako određene intervencije na osnovi volumena) za određenu ideju. Primjena odbačene predmetnosti ima i svoju potresnu konotaciju koju je Karin produbljivala i mjerom asocijativnog do pune uvjerljivosti prikaza u upućenosti transcedentalnom. U materijalu drveta, poštujući njegovu vitalnost, naglašava oporost površine i mase, ističući pukotine, brojne ožiljke i užljebljenja, nalazeći u teksturi ploha odgovarajući karakter drveta za sadržaj svojih ostvarenja, u sintezi kiparske i slikarske komponente. Struktura razorenih ploha, rasapa i bola, nosi kromatiku drveta, razložno uzdignute minimalnom upotrebom boje. Slijed scena Križnog puta ima svoj motivski okvir, s jedne strane Posljednjom večerom, a s druge Večerom u Emausu. U svojoj umjetnosti sakralnog znaka Karin Grenc, je vođena Evanđeljem, iskru realističnog razradila ekspresionističkom slobodom, služeći se i povremenom gigantizacijom detalja, srazom različitosti, konkretnim i simboličnim metalnim (čavli, žica) elementima na tkivu skulptura, donoseći svoj iskreni doživljaj Kristove muke.

Leila Michieli Vojvoda (Zagreb, 1952.) na skupnim izložbama svečanosti Pasionske baštine, (dobivši 2016.godine i nagradu), sudjeluje niz godina. Na ovogodišnjem samostalnom istupu predstavlja svoja recentna ostvarenja, ali i nekoliko djela ranijeg stvaralačkog perioda, pokazujući kontinuiranu (uz interes i za druge teme) povezanost s motivom Pasije. U stilistici ekspresionističke pokrenutosti izrazila je osobnost urastanja u dramu Golgote, osebujnim vidom figuracije, gradeći slike snažnom gestualnošću, s razložnim stupnjem deformacije.

U izrazu umjetničke otvorenosti površina slike ispunjena je mrljolikim oblicima i jakim grafizmima, linijama često oslobođenim od strogog praćenja forme, sa sukladnošću likovne dinamike slojevitosti motiva. Boja nanijeta žestinom poteza, s prevladavanjem zračenja metaforičnog crvenog sastavnica je emocionalnosti prizora, uprisutnjena u doslovnosti izgleda, ali i naslućena ispod epiderme zbivanja. U slici boli na Kristovom putu otkupljenja, u neopipljivoj dimenziji duhovnosti ozračja. Leila Michieli Kristovu žrtvu i patnju povezuje s opće ljudskim stradanjem kroz povijest, preko slike grča ali i meditativnosti. / U segmentu izložbe Leila se predstavlja digitalnim grafikama interpretirajući motiv muke likovnim metamorfozama, u odnosu čitkosti figure i oblika na pragu apstrakcije.

prof. Stanko Špoljarić

Glazbeni program: BUNJEVAČKI KRIŽNI PUT

Pasionska baština bačkih Hrvata (Pjevanje starih korizmenih napjeva uz tekst iz knjige Tomislava Žigmanova: Bunjevački put križa); izvode:Ženska pjevačka skupina “Prelje” Hrvatskog kulturnog centra “Bunjevačko kolo” Subotica, Vojvodina / voditeljica: Senka Horvat / tekst čita: Lazar Cvijin

POZIVNICA (Link na JPEG)