Nikica Jurković: Usputne fascinacije

Otvorenje izložbe UF (Usputne fascinacije) umjetnika Nikice Jurkovića održat će se u petak, 28. lipnja 2019. u Galeriji SC u 20:00 sati. Izložba je otvorena do 6. srpnja 2019., radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

USPUTNE FASCINACIJE
Jedna je točka dovoljna da pokrene svijet, ispriča životni vijek i zaokruži kompoziciju. Pikseli i rasteri, elementi svih funkcija, ispunjavaju svijet, hodajući, skrećemo pogled sa zaigranog zaslona na društvene propagande, a opterećeni svime više i ne vidimo ljepotu. Propuštaju se prilike da primijetimo tkivo živućega grada, njegove anomalije i slučajnosti, da uživamo u njima, a katkad im se i nasmijemo. No, ipak postoje oni koje će ih za sebe (ali i nas) uvidjeti i pretočiti u senzibilne kreacije reduciranoga umjetničkoga jezika. Upravo se takvim usputnim fascinacijama inspirira Nikica Jurković spretno ih transformirajući u vlastitu poetiku. Od točke preko njezina skupa, dinamičkih linija i onih obrisnih, perforacija i ispunjenja, organskog i geometrijskog, autor će raslojiti cijelu povijest nastanka oblika. Materijalizirajući taj slijed preko osam platna, stvara se jedinstvena kompozicija svega što jest, naravno, tematizirajući i samu boju. Postanak slike možda bi bio koncizan i korektan termin kojim bi valjalo okarakterizirati esenciju rada – no opet on ostavlja nedorečenim njegovu emociju i motivaciju. One počivaju na apstrahiranome prikazu, svojevrsnoj ideji slike, koja podno sebe implicira sva spontana pojavljivanja simptoma. Usputne fascinacije produkti su čovjeka, biološkog propadanja i pokušaja reparacija koji po vlastitoj neizbježnosti progovaraju vizualno. Slike su svjesni produkt tih fascinacija – sada detektiranih i markiranih unutar galerijskoga prostora gdje se nameću svojom istinitošću i originalnošću. Kao treći kontrapunkt ciklusa izvire sam nusprodukt (produkta) koji samom formom i materičnošću zaziva pozornost. Doslovnim prevođenjem posljedica slikanja u obliku zaštitne folije u bitnosti se muzealizira ideja i rada i njegova procesa. Napinjući i razapinjući je na platno, ona uživa novostečeni kultni status, postajući jednako vrijedna umjetničkom objektu – tim logičnim, a opet hrabrim činom stavlja se točka na ciklus. Sada uviđamo nepostojanost razlika između lažno skrojenih stvarnosti – naše i njihove, intimne i javne te visoke umjetnosti i svakodnevnog života, zaključujući kako je sve jedno i svejedno. ( predgovor, Mihaela Zajec)

Nikica Jurković, rođen je 1989. godine u Zagrebu. Nakon završenog preddiplomskog Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, smjer Vizualne komunikacije, upisuje Grafički odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2017. godine odlazi na studentsku razmjenu u Madrid gdje završava preddiplomski studij. 2018. godine diplomirao je na Grafičkom odsjeku u klasi prof. Josipa Baćea s najvećom pohvalom (Summa Cum Laude). Trenutno radi kao vanjski suradnik na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2017. godine član je HDLU-a. Izlagao je na dvije samostalne i na više od dvadeset skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, od kojih su najznačajnije 34. Salon mladih u Domu HDLU-a, 14. Erste fragmenti u Galeriji Kranjčar i 12. HT nagrada u MSU-u Dobitnik je više priznanja i nagrada.