Izložba dobitnika Rektorove nagrade

Otvorenje izložbe Dobitnici Rektorove nagrade / Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu / Projekti suradnje sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, koje će se održati u srijedu, 3. srpnja 2019. godine s početkom u 19 h u Galeriji Šira, Preradovićeva 13, Zagreb.

Izložbom će biti predstavljeni dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019., radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti, od individualnih do kompleksnih projekata suradnje ostvarenih sa studentima i mentorima Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Tijekom otvorenja izložbe studenti će pretpremijerno izvesti dio glazbene komedije #Priležnici, realizirane kao samostalan studentski projekt četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Zajedničku kulturno-umjetničku suradnju na stvaranju kazališne predstave Sablasna sonata, predstaviti će studenti prezentacijom popraćenom projiciranom fotodokumentacijom koja je pratila sam proces kreativnog stvaranja, ali i kratkim uprizorenjem dijela predstave. Rad na projektu Kratki spoj – MI stroj, uz prikaz vizualnih rješenja, studenti će također predočiti prezentacijom, ali iz sva tri kuta ove interdisciplinarne suradnje - umjetničkog dijela projekta, dijela vezanog uz tehnologiju, ali i povijest umjetnosti. Biti će prezentirana i vizualna rješenja za opernu predstavu Gustava Mahlera Iz čudesnog dječakovog roga, a nagrađeni istraživački rad u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad iz interdisciplinarnog područja umjetnosti prezentacijskim će panoom predstaviti studentica Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina.

Detaljnije o popisu dobitnika i sažetcima nagrađenih radova možete potražiti na sljedećim linkovima:

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/Dobitnici_Rektorove_nagrade_2018_2019_FINAL.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2018_2019_Sazetci_nagradenih_radova.pdf

Izložbu možete pogledati u radnom vremenu Galerije (pon-pet: 16-20 h, subotom: 11-16 h) do 11. srpnja 2019. godine.

Pratite nas i na stranicama Galerije Šira :

https://www.facebook.com/GalerijaShira/

http://www.shira.alu.hr