Pavle Pavlović i Maja Rožman u Leipzigu

Otvoreni STUDIO12 umjetnika Pavla Pavlovića i Maje Rožman održat će se u subotu, 13. srpnja 2019. u HafenKombinatu Leipzig (Plautstraße 27-29) s početkom u 20:00 sati.

Umjetnici izlažu radove nastale na umjetničkoj rezidenciji HDLU-a u sklopu projekta De/konstrukcija slike.

Projektom De/konstrukcija slike potiče se i tematizira suvremena umjetnička praksa u kontekstu centra vizualnih umjetnosti Istočne Njemačke, Leipziga koji se transformirao u svjetski umjetnički centar s naglaskom na slikarsku scenu. Polazište ovog projekta je individualni i grupni umjetnički i istraživačko-umjetnički rad u različitim medijima s naglaskom na redefiniranje značenja slike kao kulturnog konstrukta unutar postsocijalističkog i posttrazincijskog društva Istočne Njemačke (Saska) i Hrvatske. Cilj je ovog projekta predstavljanje suvremenih hrvatskih umjetnika u Njemačkoj te poticaj njihovog djelovanja u europskom odnosno međunarodnom kontekstu.

PAVLE PAVLOVIĆ (1983, Beograd) po završetku Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, od 2004. - 2008. studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Zlatka Kesera, a 2010. diplomira slikarstvo pod mentorstvom prof. Zoltana Novaka. Izlagao je na 10 samostalnih te više od 30 skupnih izložbi. Dobitnik je Nagrade Iva Vraneković na 33. salonu mladih te međunarodne nagrade ESSL Award CEE 2011. godine. Živi u Zagrebu, gdje je zaposlen kao asistent na Slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti.

MAJA ROŽMAN (1981, Zagreb) je diplomirala je 2006. na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Stvara u području crteža, grafike, umjetničke knjige i instalacije; koristeći stalno rastuće spremište za stvaranje autonomnih umjetničkih djela, promišlja o blisko povezanim temama arhiva i memorije. Sudjeluje na 19 samostalnih i preko 90 skupnih izložbi. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada za svoj rad, npr. Nagrada HDLU-a na 6. hrvatskom trijenalu grafike; međunarodnih nagrada Essl Award CEE i VIG Special Invitation za mlade umjetnike centralne i istočne Europe. Živi u Zagrebu, gdje i radi kao docentica na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti.