Razgovori na Jabukovcu 10

Nikola Bojić: Misliti heterogene budućnosti

Utorak, 10.12. 2019. u 17 sati, ALU Zagreb, Nastavnički odsjek, Jabukovac 10

Na predavanju će biti predstavljeno istraživanje odnosa umjetnosti, prostora i politike u doba radikalnih tehnoloških i klimatskih promjena. Dio istraživanja je po prvi put realiziran kao paviljon unutar nedavno otvorene izložbe “Art and Technology” (Moderna Museet, Stockholm), a dalje se razvija kroz međunarodnu istraživačku mrežu i seriju izložbi te vezanih diskurzivnih događaja.

Nikola je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao povijest umjetnosti i informacijske znanosti, a poslijediplomski studij zavrsÌŒio je na Harvard Graduate School of Design. Izlagao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama (najrecentnije pozvano predavanje unutar Critical Zone, seminara Bruna Latoura, ZKM, Karlsruhe), kao i umjetnicÌŒkim i arhitektonskim izlozÌŒbama, ukljucÌŒujući najrecentije izlozÌŒbe u Moderna Museet-u u Stockholmu, Milanski trijenale i Venecijanski bijenale arhitekture. Kao predavacÌŒ na sveucÌŒilisÌŒtu MIT, sukreirao je i vodio kolegij Advanced Studio in Production of Space koji je kroz umjetničko istraživanje problematizirao tehno-politike modela i modeliranja. Do sad je objavio niz znanstvenih i strucÌŒnih cÌŒlanaka, autor je knjige umjetnika “Excavations: The Sinking Gardens” te gostujući urednik 96. broja cÌŒasopisa Život umjetnosti. Sudjelovao je kao ekspert za prostorna pitanja ili umjetnicÌŒki voditelj unutar nekoliko europskih projekata, a na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu radio je kao istrazÌŒivacÌŒ na polju digitalne humanistike (projekt ARTNET). Trenutno je asistent na katedri za teorijske predmete na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te pridruzÌŒeni istrazÌŒivacÌŒ na MIT School of Architecture + Planning.