Re/Forma Viva

Međunarodni projekt očuvanja kulturne baštine

Erasmus+ Programme, KA203 - Strategic Partnerships for higher education / Strateška partnerstva na području visokoškolskoga obrazovanja

Naziv projekta: Reformation of education on wood preservation

Kulturna baština i njeno očuvanje važna su pitanja u Europskoj uniji, pogotovo ako se uzme u obzir pozitivan utjecaj koji kultura ima na druge aspekte društva (tržište rada, zajedničke vrijednosti, interkulturalizam, poduzetničke mogućnosti, turizam itd.). Jedan od ključnih čimbenika u zaštiti kulturne baštine jest obrazovni proces koji sve više zahtjeva upotrebu različitih suvremenih tehnologija.

Međunarodni projekt pod nazivom Re/Forma Viva započeo je u listopadu 2019. god. pod vodstvom Galerije Božidara Jakca iz Kostanjevice na Krki i u suradnji sa sveučilištima u Ljubljani i Tallinnu. Cilj ove suradnje jest uvođenje suvremenih načina dokumentiranja i digitalizacije uz pomoć 3D tehnologije u području očuvanja kulturne baštine. Projekt se odvija na otvorenom u parku drvenih skulptura koje su nastale kao rezultat Međunarodnog simpozija Forma Viva na kojem umjetnici iz cijeloga svijeta stvaraju od 1961. god. U ovom projektu, koji okuplja partnere s raznih područja djelovanja, pokušava se uspostaviti spona između poslodavaca i visokih učilišta koja djeluju na polju zaštite kulturne baštine. Re/Forma Viva uključuje inovativne i interdisciplinarne pristupe problemima te implementaciju dobivenih intelektualnih rezultata (smjernice za studente, web-platforma 3D modela, baza podataka) uz potencijal za korištenje rezultata projekta na lokalitetima slične problematike.

Provedbu projekta financira Europska komisija i odvija se pod pokroviteljstvom nacionalne agencije CMEPIUS.

Tijekom provedbe projekta odvijat će se brojne aktivnosti za studente i nastavnike, a krajnji rezultat bit će publikacija sa smjernicama za očuvanje drvenih skulptura na otvorenom.

Partneri na projektu:

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki (Slovenija)
Akademija likovnih umetnosti in oblikovanja
, Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Naravoslovnotehniška fakulteta
, Sveučilište u Ljubljani (Slovenija)
Faculty of Art and Culture
, Tallin (Estonija)
Akademija likovnih umjetnosti
, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina (Hrvatska)

Vrijeme trajanja projekta: 2019. – 2021.